Manuscript Image: BL Cotton Vitellius D.xvii, fols. 4–92: 54v loading page image

Image copyright and license.

a, Insular

a, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

a, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

a, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

a, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

a, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

a, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

a, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
æ, Insular

æ, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

æ, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

æ, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

æ, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

æ, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
b

b. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

b. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

b. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
c

c. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

c. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

c. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

c. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
d, Insular

d, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

d, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

d, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

d, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

d, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
e

e. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

e. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

e. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

e. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

e. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
f, Insular

f, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

f, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

f, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

f, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

f, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
g, Insular

g, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

g, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

g, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

g, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
h, Insular

h, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

h, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

h, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

h, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

h, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
i

i. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

i. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

i. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

i. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
l

l. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

l. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

l. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

l. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
m

m. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

m. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

m. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

m. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
n

n. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

n. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

n. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

n. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
o

o. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

o. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

o. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

o. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
p

p. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

p. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

p. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

p. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

p. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
r, Insular

r, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

r, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

r, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

r, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

r, Insular. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
s, Long

s, Long. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
s, Low

s, Low. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

s, Low. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

s, Low. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

s, Low. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

s, Low. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

s, Low. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
t

t. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

t. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

t. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

t. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
thorn

thorn. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

thorn. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

thorn. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

thorn. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

thorn. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
eth

eth. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

eth. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

eth. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

eth. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
u

u. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

u. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

u. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

u. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
wynn

wynn. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

wynn. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

wynn. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

wynn. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

wynn. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
y, Straight

y, Straight. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

y, Straight. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

y, Straight. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

y, Straight. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

y, Straight. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
7

7. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

7. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

7. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
., punctus

., punctus. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

., punctus. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

., punctus. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

., punctus. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

., punctus. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
;, punctus versus

;, punctus versus. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

;, punctus versus. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
thæt

thæt. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
abbrev. stroke

abbrev. stroke. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)
ligature

ligature. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

ligature. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

ligature. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)

ligature. Hand 2 (fols. 7–13, 54–72, 92)