Manuscript Image: BL Cotton Vitellius A.xv, fols. 94–209: 205v loading page image

Image copyright and license.

a, Square

a, Square. Main Hand 2 (175v4–209v)

a, Square. Main Hand 2 (175v4–209v)

a, Square. Main Hand 2 (175v4–209v)

a, Square. Main Hand 2 (175v4–209v)

a, Square. Main Hand 2 (175v4–209v)
æ, Square

æ, Square. Main Hand 2 (175v4–209v)

æ, Square. Main Hand 2 (175v4–209v)

æ, Square. Main Hand 2 (175v4–209v)

æ, Square. Main Hand 2 (175v4–209v)

æ, Square. Main Hand 2 (175v4–209v)
b

b. Main Hand 2 (175v4–209v)

b. Main Hand 2 (175v4–209v)

b. Main Hand 2 (175v4–209v)

b. Main Hand 2 (175v4–209v)

b. Main Hand 2 (175v4–209v)
c

c. Main Hand 2 (175v4–209v)

c. Main Hand 2 (175v4–209v)

c. Main Hand 2 (175v4–209v)

c. Main Hand 2 (175v4–209v)

c. Main Hand 2 (175v4–209v)
d, Insular

d, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

d, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

d, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

d, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)
e

e. Main Hand 2 (175v4–209v)

e. Main Hand 2 (175v4–209v)

e. Main Hand 2 (175v4–209v)

e. Main Hand 2 (175v4–209v)

e. Main Hand 2 (175v4–209v)
f, Insular

f, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

f, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

f, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

f, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

f, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

f, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)
g, Insular

g, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

g, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

g, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

g, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)
h, Insular

h, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

h, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

h, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

h, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

h, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)
i

i. Main Hand 2 (175v4–209v)

i. Main Hand 2 (175v4–209v)

i. Main Hand 2 (175v4–209v)

i. Main Hand 2 (175v4–209v)

i. Main Hand 2 (175v4–209v)
l

l. Main Hand 2 (175v4–209v)

l. Main Hand 2 (175v4–209v)

l. Main Hand 2 (175v4–209v)

l. Main Hand 2 (175v4–209v)

l. Main Hand 2 (175v4–209v)

l. Main Hand 2 (175v4–209v)
m

m. Main Hand 2 (175v4–209v)

m. Main Hand 2 (175v4–209v)

m. Main Hand 2 (175v4–209v)

m. Main Hand 2 (175v4–209v)

m. Main Hand 2 (175v4–209v)
n

n. Main Hand 2 (175v4–209v)

n. Main Hand 2 (175v4–209v)

n. Main Hand 2 (175v4–209v)

n. Main Hand 2 (175v4–209v)

n. Main Hand 2 (175v4–209v)
o

o. Main Hand 2 (175v4–209v)

o. Main Hand 2 (175v4–209v)

o. Main Hand 2 (175v4–209v)

o. Main Hand 2 (175v4–209v)

o. Main Hand 2 (175v4–209v)

o. Main Hand 2 (175v4–209v)
r, Insular

r, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

r, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

r, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

r, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

r, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)

r, Insular. Main Hand 2 (175v4–209v)
s, Low

s, Low. Main Hand 2 (175v4–209v)

s, Low. Main Hand 2 (175v4–209v)

s, Low. Main Hand 2 (175v4–209v)

s, Low. Main Hand 2 (175v4–209v)
s, Round

s, Round. Main Hand 2 (175v4–209v)

s, Round. Main Hand 2 (175v4–209v)
s, Tall

s, Tall. Main Hand 2 (175v4–209v)

s, Tall. Main Hand 2 (175v4–209v)

s, Tall. Main Hand 2 (175v4–209v)

s, Tall. Main Hand 2 (175v4–209v)

s, Tall. Main Hand 2 (175v4–209v)
t

t. Main Hand 2 (175v4–209v)

t. Main Hand 2 (175v4–209v)

t. Main Hand 2 (175v4–209v)

t. Main Hand 2 (175v4–209v)

t. Main Hand 2 (175v4–209v)

t. Main Hand 2 (175v4–209v)
thorn

thorn. Main Hand 2 (175v4–209v)

thorn. Main Hand 2 (175v4–209v)

thorn. Main Hand 2 (175v4–209v)

thorn. Main Hand 2 (175v4–209v)

thorn. Main Hand 2 (175v4–209v)

thorn. Main Hand 2 (175v4–209v)

thorn. Main Hand 2 (175v4–209v)
eth

eth. Main Hand 2 (175v4–209v)

eth. Main Hand 2 (175v4–209v)

eth. Main Hand 2 (175v4–209v)

eth. Main Hand 2 (175v4–209v)

eth. Main Hand 2 (175v4–209v)

eth. Main Hand 2 (175v4–209v)
u

u. Main Hand 2 (175v4–209v)

u. Main Hand 2 (175v4–209v)

u. Main Hand 2 (175v4–209v)

u. Main Hand 2 (175v4–209v)

u. Main Hand 2 (175v4–209v)
wynn

wynn. Main Hand 2 (175v4–209v)

wynn. Main Hand 2 (175v4–209v)

wynn. Main Hand 2 (175v4–209v)

wynn. Main Hand 2 (175v4–209v)

wynn. Main Hand 2 (175v4–209v)

wynn. Main Hand 2 (175v4–209v)
y, Straight

y, Straight. Main Hand 2 (175v4–209v)

y, Straight. Main Hand 2 (175v4–209v)

y, Straight. Main Hand 2 (175v4–209v)

y, Straight. Main Hand 2 (175v4–209v)
7

7. Main Hand 2 (175v4–209v)

7. Main Hand 2 (175v4–209v)
., punctus

., punctus. Main Hand 2 (175v4–209v)
thæt

thæt. Main Hand 2 (175v4–209v)

thæt. Main Hand 2 (175v4–209v)

thæt. Main Hand 2 (175v4–209v)
abbrev. stroke

abbrev. stroke. Main Hand 2 (175v4–209v)

abbrev. stroke. Main Hand 2 (175v4–209v)

abbrev. stroke. Main Hand 2 (175v4–209v)
accent

accent. Main Hand 2 (175v4–209v)

accent. Main Hand 2 (175v4–209v)

accent. Main Hand 2 (175v4–209v)